Công ty TNHH MTV TM-DV Văn thư và Lưu trữ Bắc Miền Trung chuyên cung cấp các loại kệ lưu trữ...
Giá ( kệ ) sắt cố định
Kích thước:
GHS - A1: 1000 x 400 x 2000 (cm)
GHS - A2: 1200 x 400 x 2000 (cm)
Theo đúng tiêu chuẩn của Cục Văn thư – Lưu trữ nhà nước.
.
Giá quay tay
Giới thiệu: Giá di động có bộ điều khiển chuyển động bằng hệ thống ăn khớp bánh răng khi tác dụng vào tay quay trên mỗi khoang. Mỗi tủ gồm 2 dãy: Dãy cơ bản và dãy nối tiếp.
Thông tin chi tiết:
Loại: Giá di động có bộ điều khiển chuyển động bằng hệ thống ăn khớp bánh răng khi tác dụng vào tay quay trên mỗi khoang. Mỗi tủ gồm 2 dãy: Dãy cơ bản và dãy nối tiếp.
- Dãy cơ bản có:
+ Giá đơn cố định cơ bản(3A):1ch
+ Giá đơn di động cơ bản(1A):1ch
+ Giá kép di động cơ bản(2A):2ch
- Dãy nối tiếp có:
+ Giá đơn cố định nối tiếp(3B):1ch
+ Giá đơn di động nối tiếp(1B):1ch
+ Giá kép di động nối tiếp(2B):2ch
- Mỗi dãy cơ bản có một khóa hãm để cố định khoang ở vị trí yêu cầu. Mỗi khoang có 4 đợt đi động tạo thành 5 tầng để tài liêuj. Giá có 1 khóa để cố định các khoang ở vị trí đóng. - Kích thước: W3100 x D2060 x H2045.

ĐĂNG KÝ NHẬN THÔNG TIN

Khi có bài viết mới, chúng tôi sẽ thông báo cho bạn qua Email
Cam kết không SPAM hay lừa đảo!